Nariadenie vlády č. 483/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004 do31.08.2007
Účinnosť od 01.09.2004 do31.08.2007
Zrušený 393/2007 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2004 - 31.08.2007 r1/c222/2004 Z. z.

Pôvodný predpis

01.09.2004