Redakčné oznámenie č. r1/c222/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z.

Čiastka 222/2004
Platnosť od 08.10.2004 do31.08.2007
Zrušený 393/2007 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. o zvýšení sumy na pohreb

Názov nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. má namiesto „o zvýšení sumy na pohreb“ správne znieť:

„o zvýšení sumy príspevku na pohreb“.