Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z.Ústavný zákon o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie

Čiastka 173/2004
Platnosť od 15.07.2004
Účinnosť od 01.08.2004