Oznámenie č. 381/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 161/2004
Platnosť od 30.06.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.