Zákon č. 360/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 151/2004
Platnosť od 18.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 Aktuálne znenie