Vyhláška č. 319/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku

Čiastka 134/2004
Platnosť od 21.05.2004
Účinnosť od 01.06.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.05.2004