Čiastka č. 134/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku 01.06.2004
320/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2003 – 2006