Oznámenie č. 3/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy na roky 2003 – 2006 medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky

Čiastka 3/2004
Platnosť od 10.01.2004
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 10. januára 2004.

3

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. decembra 2003 bol v Káhire podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a vedy na roky 2003 – 2006 medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky.

Program spolupráce nadobudne platnosť 10. januára 2004 na základe článku 13.

Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky alebo na jeho internetovej stránke www.education.gov.sk.