Čiastka č. 3/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 10.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy na roky 2003 – 2006 medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
4/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o regulácii cien nájmu bytov