Zákon č. 180/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2004
Platnosť od 14.04.2004
Účinnosť od 01.05.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie