Nariadenie vlády č. 142/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z.

Čiastka 67/2003
Platnosť od 30.04.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.

OBSAH

142

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. apríla 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z sa mení takto:

1. V prílohe č. 10 v časti A stĺpec EÚ znie:

Tab 01

2. V prílohe č. 10 časti B tabuľka znie:

Por. č. Číselné
znaky
Sezóna od - do Preferenčná
col. sadzba
Krajina
pôvodu
1 2 3 4 5
1 0603 10 10 od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
2 0603 10 20 od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
3 0603 10 40 od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
4 0603 10 50 od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
5 0603 10 80 od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
6 0701 90 50 od 1. januára do 30. júna 0,0 Poľsko
od 1. januára do 30. júna 0,0 Slovinsko
7 0702 00 00 od 15. mája do 31. októbra 7,5 K Rumunsko
od 15. mája do 31. októbra 5,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 7,0 K Turecko
8 0704 10 00 od 15. apríla do 30. novembra 6,0
od 15. apríla do 30. novembra
od 1. decembra do 14. apríla
7,0
0,0
Poľsko
9 0705 11 00 od 1. apríla do 30. novembra 5,9
od 1. apríla do 30. novembra
od 1. decembra do 31. marca
5,0
0,0
Poľsko
od 1. apríla do 30. novembra
od 1. decembra do 31. marca
10,0
0,0
Lotyšsko
10 0707 00 05 od 16. mája do 31. októbra 10,0 Poľsko
od 1. novembra do 15. mája 0,0
od 16. mája do 31. októbra 9,0 K Rumunsko
od 16. mája do 31. októbra 9,0 K Bulharsko
11 0708 10 00 od 1. júna do 31. augusta 0,0 K
od 1. septembra do 31. mája 0,0
12 0709 60 10 od 1. decembra do 31. marca 6,0 K Izrael
13 0806 10 10 od 1. novembra do 14. júla 2,0 K Rumunsko
od 15. júla do 31. októbra
od 1. novembra do 14. júla
11,5K
0,0 K
Bulharsko
14 0807 11 00 od 1. januára do 31. augusta 3,0 K Maďarsko
0807 19 00
15 0808 10 20 od 1. apríla do 31. júla 0,0 Poľsko
0808 10 50 od 1. augusta do 31. marca 10,0
0808 10 90 od 1. augusta do 31. marca 5,0 K Slovinsko
16 0809 20 05 od 1. júna do 15. júla 8,0 Poľsko
od 16. júla do 31. mája 0,0
od 1. mája do 15. júla
od 16. júla do 30. apríla
5,0 K
2,0 K
Bulharsko
17 0809 30 10 od 1. októbra do 20. júna 4,0 K Turecko
0809 30 90
18 0809 40 05 od 1. júla do 30. septembra 8,0 Poľsko
od 1. októbra do 30. júna 0,0
od 1. júla do 30. septembra
od 1. októbra do 30. júna
5,0 K
0,0 K
Rumunsko
19 0810 10 00 od 1. mája do 31. júla 5,0 Poľsko
od 1. augusta do 30. apríla 0,0
od 1. mája do 31. júla 8,0 Litva
.".

3. V prílohe č. 11 časť tabuľky označená EÚ znie:

Krajina
1 1 0201 bez cla
0202
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
1 750 000
1 750 000
KGN
KGN
2 1 ex 0203 bez cla
2 (okrem panenskej sviečkovej)
0210 11 -0210 19
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
1 500 000
1 500 000
KGN
KGN
3 1 0206 10 - 0206 29 bez cla
0210
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
500 000
500 000
KGN
KGN
4 1 0207 bez cla
2 1602 31 - 1602 39
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
325 000
362 500
KGN
KGN
5 1 0402 bez cla
2 od 1. januára do 30. júna 250 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 250 000 KGN
6 1 0403 10 11 -0403 10 39, bez cla
2 0403 90 11 -0403 90 69,
0404
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
250 000
250 000
KGN
KGN
7 1 ex 0405 bez cla
2 okrem 0405 20 10, 0405 20 30
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
150 000
150 000
KGN
KGN
8 1 0406 bez cla
2 od 1. januára do 30. júna 1 050 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 1 050 000 KGN
9 2 0701 90 10, 6,0
0701 90 90
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
250 000
250 000
KGN
KGN
10 1 0702 bez cla
2 od 1. januára do 30. júna 1 300 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 1 450 000 KGN
11 2 0708 10 00 bez cla
od 1. júna do 30. júna
od 1. júla do 31. augusta
72 500
72 500
KGN
KGN
12 1 0808 10 bez cla
2 od 1. januára do 30. júna 7 500 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 7 500 000 KGN
13 1 1001 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
15 000 000
15 000 000
KGN
KGN
14 1 1002 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
1 000 000
1 000 000
KGN
KGN
15 1 1003 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
15 000 000
15 000 000
KGN
KGN
16 1 1004 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
500 000
500 000
KGN
KGN
17 1 1005 90 00 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
5 000 000
5 000 000
KGN
KGN
18 1 1008 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
500 000
500 000
KGN
KGN
19 1 1107 10 99 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
1 500 000
1 500 000
KGN
KGN
20 2 1516 10 10,0
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
500 000
500 000
KGN
KGN
1516 20 9,0
okrem 1516 20 95, 15 16 20 96, 1516 20 98
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
500 000
500 000
KGN
KGN
21 2 1517 10 90 10,0
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
135 000
135 000
KGN
KGN
22 1 1601 bez cla
2 1602 41 - 1602 49
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
150 000
175 000
KGN
KGN
23 2 ex 1602 20 90 9,0
(pečene rôznych veľkostí)
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
132 500
132 500
KGN
KGN
24 1 1602 50 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
100 000
100 000
KGN
KGN
25 2 ex 2001 90 96 (len špargľa) bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
65 000
72 500
KGN
KGN
26 1 2002 bez cla
2 od 1. januára do 30. júna 650 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 725 000 KGN
27 ex 2204 10
akostné šumivé vína
bez cla
ex 2204 21
akostné vína z čerstvého hrozna
v nádobách s obsahom menej ako 2 litre
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
500 000
500 000
LTR
LTR
28 2204 29 25,0
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
1 000 000
1 000 000
LTR
LTR
29 1 ex 2208 60 15,0
2208 60 11, 2208 60 19 500 000 LTR
30 2 2401 2,4
od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra
500 000
500 000
KGN
KGN
Vysvetlivky:
1. Uplatní sa len na výrobky, na ktoré neboli poskytnuté vývozné náhrady. Táto skutočnosť sa preukazuje vývozným povolením (certifikátom s vopred stanovenou sadzbou náhrady) vydaným príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie.
2. Do celkového množstva tovaru, na ktoré sa uplatňuje colná kvóta, sa zahŕňa tovar dovezený v rámci tejto colnej kvóty od 1. januára do 30. júna.".

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.