Vyhláška č. 597/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí

(v znení č. 61/2011 Z. z.)

Čiastka 230/2002
Platnosť od 15.10.2002
Účinnosť od 01.04.2011