Čiastka č. 230/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
597/2002 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí 01.01.2003