Zákon č. 367/2000 Z. z.Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 151/2000
Platnosť od 08.11.2000 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2005 do31.08.2008
Zrušený 297/2008 Z. z.