Čiastka č. 151/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 08.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
367/2000 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2001
368/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 08.11.2000