Vyhláška č. 69/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a poskytovanie bezplatných odborných veterinárnych činností

Čiastka 20/1993
Platnosť od 29.03.1993 do31.12.1998
Účinnosť od 01.04.1993 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.