Zákon č. 517/1992 Zb.Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992
Účinnosť od 01.01.1993
Redakčná poznámka

Ustanovení § 3 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.11.1992 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

13.11.1992