Ústavný zákon č. 101/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990