Vyhláška č. 161/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988
Účinnosť od 10.11.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 28. júla 1988. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky z 27. marca 1957.