Vyhláška č. 93/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o rozvojových teplofikačných štúdiách, prevádzke, údržbe a ochrane zariadení pre zásobovanie teplom

Čiastka 22/1987
Platnosť od 30.11.1987 do30.05.1991
Účinnosť od 01.01.1988 do30.05.1991
Zrušený 206/1991 Zb.