Vyhláška č. 91/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve

Čiastka 21/1987
Platnosť od 17.11.1987 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1988 do31.12.1989
Zrušený 162/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1988 - 31.12.1989