Čiastka č. 21/1987 Zb.

Vydaná dňa: 17.11.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1987 Zb. Zákon o veterinárnej starostlivosti 01.01.1988
88/1987 Zb. Zákon o štátnej energetickej inšpekcii 01.01.1988
89/1987 Zb. Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe tepla 01.01.1988
91/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve 01.01.1988