Redakčné oznámenie č. 81/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984

81

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. v zákone č. 70/1983 Zb. - úplnom znení Občianskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov, v českom vydaní

2. v zákone č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon), v slovenskom vydaní

1. § 97 ods. 2 druhá veta má správne znieť: „Proti splatné pohledávce nelze započíst pohledávku, která ještě není splatná.“;

2. § 25 ods. 7 časť vety za bodkočiarkou má správne znieť: „pri stredných zdravotníckych školách po dohode s ministerstvami zdravotníctva.“,

v § 33 posledná veta má správne znieť: „Pomocnú školu navštevujú žiaci do splnenia povinnej školskej dochádzky (§ 34 ods. 2).“,

v § 54 ods. 4 má časť vety medzi oboma čiarkami správne znieť: „ktorí sú v služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojakov v činnej službe vojsk ministerstva vnútra,“.

Redakcia