Uznesenie č. 137/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialisticke republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia československej socialistickej republiky

Čiastka 30/1984
Platnosť od 14.12.1984 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

137

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Z 10. decembra 1984

O vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl 59 ústavného zákona o československej federácii a podla § 50 zákona č. 44/1971 Zb. O voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu (okres Louny) a ustanovuje deň jej konania na piatok 22. februára 1985.

Indra v. r.