Vyhláška č. 140/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru

Čiastka 34/1980
Platnosť od 21.10.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.11.1980 do31.12.1991