Čiastka č. 34/1980 Zb.

Vydaná dňa: 21.10.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel 01.01.1981
140/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru 01.11.1980
141/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142) 05.11.1980