Vyhláška č. 59/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov

(v znení č. 555/1990 Zb.)

Čiastka 19/1977
Platnosť od 27.09.1977 do26.05.1991
Účinnosť od 24.09.1990 do26.05.1991
Zrušený 322/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 20. augusta 1977.