Nariadenie vlády č. 80/1953 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl

Čiastka 46/1953
Platnosť od 26.09.1953 do27.12.1960
Účinnosť od 26.09.1953 do27.12.1960
Zrušený 186/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.09.1953 - 27.12.1960