Čiastka č. 46/1953 Zb.

Vydaná dňa: 26.09.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1953 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích 26.09.1953
80/1953 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl 26.09.1953