Nariadenie vlády č. 73/1953 Zb.Nariadenie o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov

Čiastka 42/1953
Platnosť od 01.09.1953 do14.10.1990
Účinnosť od 01.09.1953 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1953 - 14.10.1990

Pôvodný predpis

01.09.1953