Čiastka č. 42/1953 Zb.

Vydaná dňa: 01.09.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1953 Zb. Nariadenie o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov 01.09.1953