Čiastka č. 119/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 29.10.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
282/1997 Z. z. Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien 29.10.1997
283/1997 Z. z. Zákon o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.1997
284/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 29.10.1997
285/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov 29.10.1997
286/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o zamestnávaní vyživovaných osôb pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov
287/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov