Čiastka č. 81/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
288/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok 27.10.1994
289/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku 27.10.1994
290/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení 27.10.1994
291/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o centrách voľného času 01.12.1994
292/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk
293/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c81/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení č. 329/1993 Z. z.