Oznámenie č. 293/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994

293

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 30. augusta 1994 do 12. októbra 1994 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 23. augusta 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 8. decembra 1993 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 2 zo dňa 26. septembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 22. marca 1994 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3. Dodatok č. 4 zo dňa 14. septembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 9. septembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 30. septembra 1994 k Vyššej kolektívnej zmluve na roky 1993-1994 uzavretej 4. decembra 1992 medzi Odborovým zväzom STAVBA, Slovenský výbor

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.