Čiastka č. 52/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 27.07.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
179/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína 01.08.1994
180/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva 01.08.1994
181/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu 01.08.1994
182/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 01.08.1994
183/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív 01.08.1994
184/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 27.07.1994
185/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatrení na úseku objavov 01.08.1994
186/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe použitia dokladov a vedenia evidencií spojených s výrobou a obehom vína 27.07.1994