Čiastka č. 68/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 26.11.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
274/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa 01.12.1993
275/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov 26.11.1993
276/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia 26.11.1993
277/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime 26.11.1993
278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 01.01.1994
279/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o školských zariadeniach 26.11.1993
280/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 01.12.1993
281/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny 06.12.1993