Čiastka č. 95/1992 Zb.

Vydaná dňa: 22.10.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
471/1992 Zb. Zákon o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní 22.10.1992
472/1992 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství 22.10.1992
473/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. 22.10.1992
474/1992 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 31.10.1992
475/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu 22.10.1992
476/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
477/1992 Zb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky 22.10.1992
p1/c95/1992 Zb. Oznámenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zmene Organizačného a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky