Čiastka č. 78/1992 Zb.

Vydaná dňa: 12.08.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
387/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov 12.08.1992
388/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva obrany o zriadení pobočky vyššieho vojenského súdu v Olomouci 12.08.1992
389/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva obrany o rokovacom poriadku pre vojenské obvodové a vyššie vojenské súdy 12.08.1992
390/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc 12.08.1992
391/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb. 12.08.1992
r1/c78/1992 Zb. Oznámenie