Čiastka č. 32/1992 Zb.

Vydaná dňa: 09.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1992 Zb. Zákon o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídel a obvodov 01.05.1992
142/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Federálneho ministerstva dopravy 01.05.1992
143/1992 Zb. Zákon o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 01.05.1992
144/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady 09.04.1992
145/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach 09.04.1992
146/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o podmienkach, za ktorých možno reprodukovať bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty a vyrábať predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú 09.04.1992
147/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladanie s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince 09.04.1992
149/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
p1/c32/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík
p2/c32/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva pre účtovné obdobie roka 1992
p3/c32/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a vykazovania zvierat v zoologických záhradách