Uznesenie č. p1/c32/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík

Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 25. marca 1992

o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volebných na území národných republík

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia určuje podľa § 6 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení neskorších predpisov, že na území Českej republiky bude volených 99 poslancov Snemovne ľudu a na území Slovenskej republiky bude volených 51 poslancov Snemovne ľudu.

Dubček v. r.