Čiastka č. 122/1992 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
599/1992 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv 28.12.1992
600/1992 Zb. Zákon o cenných papieroch 28.12.1992
601/1992 Zb. Zákon o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve 31.12.1992
602/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave
p1/c122/1992 Zb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách 12.01.1993