Opatrenie č. p1/c122/1992 Zb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 12.01.1993

OPATŘENÍ

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 9. prosince 1992

o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, určuje a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:


I. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách:

1. V § 5 odst. 1 se nahrazuje v písmenu a) částka 23 Kčs částkou 25 Kčs, v písmenu b) částka 36 Kčs částkou 39 Kčs a v písmenu c) částka 57 Kčs částkou 62 Kčs.

2. V § 5 se nahrazuje v odstavci 2 částka 23 Kčs částkou 25 Kčs.


II. Upravené sazby náhrad přísluší zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.