Čiastka č. 48/1991 Zb.

Vydaná dňa: 14.06.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
244/1991 Zb. Zákon o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov 01.07.1991
245/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku 01.07.1991
246/1991 Zb. Zákon o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991 01.07.1991
247/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií 14.06.1991
248/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách 01.07.1991
249/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť 14.06.1991
250/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave a v Nitre 01.07.1991
251/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o zmenách Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)