Čiastka č. 23/1991 Zb.

Vydaná dňa: 27.03.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1991 Zb. Zákon České národní rady o neperiodických publikacích 01.05.1991
107/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 01.04.1991
108/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke 01.04.1991
109/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt 27.03.1991
110/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani 27.03.1991
p1/c23/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince 01.04.1991
r1/c23/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
p2/c23/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorými ustanovilo I. a II. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991