Čiastka č. 110/1991 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
578/1991 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov 01.01.1992
579/1991 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1992
580/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 01.01.1992
581/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992 01.01.1992
r1/c110/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby