REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky, v českom aj slovenskom vydaní

V § 4 ods. 1 má písmeno a) správne znieť:

a) poskytovanie dotácií na lesnú pestovnú činnosť a na ochranu lesa,“.

Redakcia