Čiastka č. 96/1990 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
577/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov 01.01.1991
578/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností 01.01.1991
579/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani 01.01.1991
580/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách 01.01.1991
581/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti finančnej kontroly 01.01.1991
582/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení