Nariadenie vlády č. 579/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

OBSAH

579

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 21. listopadu 1990

o úlevách na domovní dani

Vláda České republiky nařizuje podle § 24 odst. 1 bod 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani:


§ 1

Poplatníkům, kterým je vyměřována domovní daň podle nájemného a ceny užívání, se domovní daň snižuje tak, aby po snížení činila ze základu daně do 6000 Kčs 15 % a z vyššího základu 20 %.

§ 2

Obec, která spravuje domovní daň, sníží poplatníkům uvedeným v § 1 základ domovní daně o náklady vynaložené na stavební opravy, rekonstrukce a modernizace zdaňovaných budov. Základ daně se sníží ve dvou letech následujících po provedení opravy vždy o 50 % uvedených nákladů.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.