Čiastka č. 76/1990 Zb.

Vydaná dňa: 30.10.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
456/1990 Zb. Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
457/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a ktorým sa mení Trestný zákon č. 140/1961 Zb. 30.10.1990
458/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 01.11.1990
459/1990 Zb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 30.10.1990
460/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90)
461/1990 Zb. Oznámenie Federálného ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti