Čiastka č. 26/1988 Zb.

Vydaná dňa: 29.07.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 20 Kč 29.07.1988
123/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru 29.07.1988
124/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1988
125/1988 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb. 01.09.1988
126/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb